Inlägg av richard

Du som funderar på att doktorera

Du som funderar på att doktorera! Nu kommer två nya forskarskolor i specialpedagogik som i dagarna kommer ut med sina annonser. SÖK! Mer info på följande länkar: En forskarskola mot förskola och tidig intervention (Stockholm, Karlstad, Karolinska, Jönköping, Linköping): https://www.specped.su.se/forskarskola/välkommen-till-forskarskolan-i-specialpedagogik-1.369526 En forskarskola mot skola och ” hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av […]

SAS stipendium

Kriterier för SAS stipendium Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. 1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation. 2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde. Exempel på sådana bedömningskriterier är: Banbrytande forskning eller metodutveckling. Organisationsutveckling Nätverksinsatser för nationell […]

Rikskonferens 2018

Nu kan du planera in Spafs Rikskonferens 2018 i kalendern! I samverkan med Wibelfonden arrangeras nästa års Rikskonferens i Stockholm 25-26 april. Vi uppdaterar hemsidan med vidare information allt eftersom, håll utkik.

Inbjudan till tvärvetenskaplig symposium – Tysta områden i Sverige

Tillgång till gröna och tysta miljöer är viktigt för hälsan. I dagens allt mer urbana och förtätade samhälle är det en utmaning att tillgodose detta behov. Bullriga städer kan innebära stimulans och kvaliteter, men tillgången till relativt tysta områden som erbjuder kontrast och lugn blir ännu viktigare i framtiden. Det är därför angeläget att kartlägga […]