Inlägg av richard

Wibelfonden

Du som är utbildad logoped samt hörsel- och/eller talpedagog kan varje år söka bidrag från Wibelfonden. Syftet med fonden är att stimulera ovan nämnda yrkesgrupper till utvecklingsarbete och studier, för att utveckla röst- och talträningsarbete, med vuxna hörselskadade och döva. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras. Ansök ska lämnas in senast sista april och […]

Årets Rikskonferens, 3-5 maj

Årets Rikskonferens är i samarbete med svaf och det här året i Uppsala. Det är alltid inspirerande och givande att få möjlighet att lära sig mer om medicinsk och pedagogisk kunskap inom hörselområdet. Det gavs också goda möjligheter att besöka de olika utställarna inom området. Konferensen är ett bra tillfälle att bygga nätverk oavsett vart […]

Inbjudan till årsmöte 2017

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2017 Uppsala konsert & kongress (UKK) Onsdagen den 3 maj klockan 17:10-18:00 Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på plats. Eventuella motioner insändes senast den 14 april per mail till ordförande helen.bergstadius@spsm.se Hjärtligt Välkomna Helén Bergstadius Ordförande Inbjudan

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar SOU 2016:46

Lättläst sammanfattning Regeringen har utsett en person som ska utreda skolan för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. I den här sammanfattningen berättar utredningen vad den har kommit fram till. Utredningen har flera förslag för att göra skolan bättre för eleverna. Varför finns den här utredningen? Skolan är svår för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. De eleverna […]