Inlägg av richard

Inbjudan till årsmöte 2017

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2017 Uppsala konsert & kongress (UKK) Onsdagen den 3 maj klockan 17:10-18:00 Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på plats. Eventuella motioner insändes senast den 14 april per mail till ordförande helen.bergstadius@spsm.se Hjärtligt Välkomna Helén Bergstadius Ordförande Inbjudan

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar SOU 2016:46

Lättläst sammanfattning Regeringen har utsett en person som ska utreda skolan för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. I den här sammanfattningen berättar utredningen vad den har kommit fram till. Utredningen har flera förslag för att göra skolan bättre för eleverna. Varför finns den här utredningen? Skolan är svår för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. De eleverna […]

Spaf:s Rikskonferens 2017

Vi kan nu meddela att Spaf:s rikskonferens 2017 i samarbete med Svaf är nu bestämt att bli i Uppsala 3-5 maj. Vartefter vi vet mer så lägger vi in det på hemsidan. Håll er uppdaterande genom regelbundna besök här på spaf.nu Arbetsgruppen tar gärna emot förslag på innehåll och föreläsare. Mailas till någon av styrelsen. […]