Inlägg av richard

Rikskonferens 2019

Vi blickar framåt och kan redan nu planera in nästa års Rikskonferens i kalendern. 24-25 april arrangeras konferensen i Hässleholm. Till Hässleholm kan du flyga direkt eller ta tåget. Vi fyller på med mer information under Konferens och utbildning

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens policy i relation till GDPR

Syftet med att skicka ut mail till föreningens medlemmar är att sprida information kring konferenser, utlysta tjänster inom det hörselpedagogiska området, ny litteratur och forskning samt annat som kan intressera verksamma pedagoger som arbetar med barn och unga med hörselnedsättning eller dövhet. Utskick sänds enbart till dig som är medlem i föreningen och uppgett e-post […]

Audiologisk dag, 22 november

Missa inte Audiologisk dag! Gör plats i kalendern för Audiologisk dag i Lund den 22 november! Programmet kommer att innehålla intressanta föredrag för såväl yrkesverksamma inom det audiologiska fältet som för brukarorganisationerna. Silverörat, Arnbrinks utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet samt Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats delas ut. Hemsida |  

Oscar till The Silent Child – brittisk kortfilm

Den brittiska kortfilmen, The Silent Child, vann i början av mars en Oscar för bästa kortfilm. Filmen, inspirerad av verkliga händelser, handlar om fyraåriga döva Libby. Hon är född och uppvuxen i en medelklassfamilj på den engelska landsbygden. En dag träffar hon socialarbetaren Joanne som på kort tid kan se hur Libby förändras och blomstrar när hon […]

Du som funderar på att doktorera

Du som funderar på att doktorera! Nu kommer två nya forskarskolor i specialpedagogik som i dagarna kommer ut med sina annonser. SÖK! Mer info på följande länkar: En forskarskola mot förskola och tidig intervention (Stockholm, Karlstad, Karolinska, Jönköping, Linköping): https://www.specped.su.se/forskarskola/välkommen-till-forskarskolan-i-specialpedagogik-1.369526 En forskarskola mot skola och ” hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av […]