Inlägg av richard

SAS stipendium

Kriterier för SAS stipendium Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. 1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation. 2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde. Exempel på sådana bedömningskriterier är: Banbrytande forskning eller metodutveckling. Organisationsutveckling Nätverksinsatser för nationell […]

Rikskonferens 2018

Nu kan du planera in Spafs Rikskonferens 2018 i kalendern! I samverkan med Wibelfonden arrangeras nästa års Rikskonferens i Stockholm 25-26 april. Vi uppdaterar hemsidan med vidare information allt eftersom, håll utkik.

Inbjudan till tvärvetenskaplig symposium – Tysta områden i Sverige

Tillgång till gröna och tysta miljöer är viktigt för hälsan. I dagens allt mer urbana och förtätade samhälle är det en utmaning att tillgodose detta behov. Bullriga städer kan innebära stimulans och kvaliteter, men tillgången till relativt tysta områden som erbjuder kontrast och lugn blir ännu viktigare i framtiden. Det är därför angeläget att kartlägga […]

Wibelfonden

Du som är utbildad logoped samt hörsel- och/eller talpedagog kan varje år söka bidrag från Wibelfonden. Syftet med fonden är att stimulera ovan nämnda yrkesgrupper till utvecklingsarbete och studier, för att utveckla röst- och talträningsarbete, med vuxna hörselskadade och döva. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras. Ansök ska lämnas in senast sista april och […]

Årets Rikskonferens, 3-5 maj

Årets Rikskonferens är i samarbete med svaf och det här året i Uppsala. Det är alltid inspirerande och givande att få möjlighet att lära sig mer om medicinsk och pedagogisk kunskap inom hörselområdet. Det gavs också goda möjligheter att besöka de olika utställarna inom området. Konferensen är ett bra tillfälle att bygga nätverk oavsett vart […]

Inbjudan till årsmöte 2017

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2017 Uppsala konsert & kongress (UKK) Onsdagen den 3 maj klockan 17:10-18:00 Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på plats. Eventuella motioner insändes senast den 14 april per mail till ordförande helen.bergstadius@spsm.se Hjärtligt Välkomna Helén Bergstadius Ordförande Inbjudan