Wibel- och SPAF-dagarna, 25–26 april

Nu är anmälan öppen till Wibel- och SPAF-dagarna, 25–26 april.
Tema: Kommunikation ur ett livsperspektiv.
Sista anmälningsdag: 23 februari.

Läs mer om dagarna på konferensexperterna.se.

SAS stipendium

Kriterier för SAS stipendium
Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet.

1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation.
2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde.
Exempel på sådana bedömningskriterier är:

  • Banbrytande forskning eller metodutveckling.
  • Organisationsutveckling
  • Nätverksinsatser för nationell och internationell samordning
  • Idogt ”ensam” stretande. – Andra betydelsefulla insatser

3. Insatserna bör ha betydelse för utvecklingen nationellt.
4. Personen får gärna vara i yrkesverksam ålder, men även en person, som har slutat sin aktiva bana, kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
5. Personen behöver ej vara medlem i någon av SAS:s yrkes- eller intresseföreningar.

Deltagande i audiologisk kongress/konferens med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster
Studiebesök för audiologisk förkovran. Mer information – Sveriges Audiologiska Sällskap.

Förlängd anmälningstid – Phonaks tvärvetenskapliga konferens

Anmälningstiden till Phonaks tvärvetenskapliga konferens för hörselprodukter och hörapparater 2017 är förlängd. Boka in dig och ditt team den 12-13 oktober i Stockholm. Sista anmälan 31 augusti!

Anmälan

Rikskonferens 2018

Nu kan du planera in Spafs Rikskonferens 2018 i kalendern! I samverkan med Wibelfonden arrangeras nästa års Rikskonferens i Stockholm 25-26 april. Vi uppdaterar hemsidan med vidare information allt eftersom, håll utkik.

Inbjudan till tvärvetenskaplig symposium – Tysta områden i Sverige

Tillgång till gröna och tysta miljöer är viktigt för hälsan. I dagens allt mer urbana och förtätade samhälle är det en utmaning att tillgodose detta behov. Bullriga städer kan innebära stimulans och kvaliteter, men tillgången till relativt tysta områden som erbjuder kontrast och lugn blir ännu viktigare i framtiden.
Det är därför angeläget att kartlägga och definiera befintliga ”tysta områden” eller ”bullerfria områden”. Detta behövs för urbana såväl som rurala miljöer. På EU-nivå är medlemsstaterna sedan 2002 ålagda att kartlägga ”quiet areas”, och även utforma strategier för att upprätthålla dessa.

Detta symposium vill ge en överblick av läget i Sverige kring hantering av tysta områden. Hur ser erfarenheterna ut så här långt, vad kan kommuner lära av varandra, vilka problem kan dyka upp och vilka strategier kan utarbetas?

Studien ”Tysta områden i Sverige” initierades av Ljudmiljöcentrum under våren 2017 för att kartlägga erfarenheter från tysta områden i olika kommuner och resultaten kommer att presenteras under dagen.Tillsammans med myndigheter och forskare ges tillfälle att diskutera utmaningar, potentialer, riktlinjer och vägar framåt. Exempel på frågor som berörs är: Vad är egentligen ett tyst område? Vilka verktyg finns för att i praktiken bullerfreda ett område? Vilka exempel finns? Hur skiljer sig behov av riktlinjer för urbana och rurala områden?

Tysta områden i Sverige är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.
Tid: 26:e September. 10.00 – 16.00
Plats: LUX aula i LUX, Helgonavägen 3 Lund.
Kostnad: Gratis (lunch och kaffe serveras!).
Registrering obligatorisk, och sker per epost till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Skriv 26/9 i ämnesfältet. Begränsad tillgång till platser. Vänligen registrera Dig tidigt för att säkerställa plats.

Wibelfonden

Du som är utbildad logoped samt hörsel- och/eller talpedagog kan varje år söka bidrag från Wibelfonden. Syftet med fonden är att stimulera ovan nämnda yrkesgrupper till utvecklingsarbete och studier, för att utveckla röst- och talträningsarbete, med vuxna hörselskadade och döva. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras.

Ansök ska lämnas in senast sista april och sista oktober varje år.
Ansökan om bidrag

Årets Rikskonferens, 3-5 maj

Årets Rikskonferens är i samarbete med svaf och det här året i Uppsala. Det är alltid inspirerande och givande att få möjlighet att lära sig mer om medicinsk och pedagogisk kunskap inom hörselområdet. Det gavs också goda möjligheter att besöka de olika utställarna inom området. Konferensen är ett bra tillfälle att bygga nätverk oavsett vart man bor i landet. Vi har lagt in några bilder från konferensen. Det kommer också att finnas åhörarkopior och PP från en del föreläsare från konferensen.

Inbjudan till årsmöte 2017

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2017
Uppsala konsert & kongress (UKK)
Onsdagen den 3 maj klockan 17:10-18:00

Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på plats. Eventuella motioner insändes senast den 14 april per mail till ordförande helen.bergstadius@spsm.se

Hjärtligt Välkomna
Helén Bergstadius
Ordförande

Inbjudan

Carin Roos utnämnd till professor vid Karlstads universitet

Carin Roos har, första februari 2017, blivit utnämnd till professor vid Karlstads universitet!

Carins utnämning betyder och väger tungt. Det är ett erkännande av hennes forskning som verkligen är viktigt för det pedagogiska/specialpedagogiska DH-området!