Skänka 5000 kronor till välgörande hörselrelaterat ändamål: På årsmötet i april 2023 beslutades att SPAF skulle skänka 5000 kronor till välgörande ändamål. Vi skulle gärna vilja ha in förslag från er medlemmar på projekt eller liknande. Maila styrelsen ditt förslag.