Medlemskap

Kostnaden för medlemskap är 200 kr/år, för seniorer 150kr/år. I medlemskapet ingår tidskriften Audionom.

Välkommen som medlem i SPAF. Du blir medlem i föreningen när Du betalar in årsavgiften på 200 kr, som ny medlem kan inbetalningen ske närsomhelst under året. För medlemmar betalas avgiften varje nytt kalenderår dock senast den 31 mars till bankgiro 5672-3844 eller postgiro 370082-0.

Obs! Föreningen fakturerar ej medlemsavgiften per automatik. Vid utebliven inbetalning efter den 31 mars tillkommer en påminnelseavgift på 50kr och efter 30 april stryks man ur medlemsregistret.

Ange namn, adress och e-post vid inbetalning.

Välkommen med din anmälan!