Styrelsen

Vid senaste årsmötet beslutades om den nya styrelsens sammansättning.
Protokoll från mötet finner du bland våra dokument.

Valberedningen

Karin Green-Salmonson (Sammankallande)
Hörselpedagog, Region Skåne
karin.green-salmonson@skane.se

ANNELIE PERSSON
Hörselpedagog Hässleholm / Silviaskolan
annelie.persson@hessleholm.se

KERSTIN BJÖRKLUND
Hörselpedagog Region Skåne
kerstin.bjorklund@skane.se