Styrelsen

Vid senaste årsmötet beslutades om den nya styrelsens sammansättning.
Protokoll från mötet finner du bland våra dokument.

Valberedningen

ANNIKA LILJA (Sammankallande)
Rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten Kalmar
annika.lilja@spsm.se

ANNELIE PERSSON
Hörselpedagog Hässleholm / Silviaskolan
annelie.persson@hessleholm.se

BIRGITTA SELLIN
Hörselpedagog vuxenteamet Umeå
birgitta.sellin@vll.se