Styrelsen

Vid senaste årsmötet beslutades om den nya styrelsens sammansättning.
Protokoll från mötet finner du bland våra dokument.


Valberedningen

Elena Krogh (Sammankallande)
Hörselpedagog, Region Sörmland
elena.krogh@regionsormland.se

Carina Svanbäck
Specialpedagog med inriktning hörsel
Elevhälsan, Hörselverksamhet, Umeå
carina.svanback@umea.se

Vakant


Representant i SAS

Johanna Kylin
Hörselpedagog Uppsala
johanna.kylin@uppsala.se


Representant i NAS

Eva-Lena Danielsson
Hörselpedagog Göteborg
eva-lena.danielsson@grundskola.goteborg.se


Representant i Wibelfonden

Anna Persson
Med. dr i logopedi, specialpedagog Stockholm
anna.persson.3@ki.se