Styrelsen

Vid senaste årsmötet beslutades om den nya styrelsens sammansättning.
Protokoll från mötet finner du bland våra dokument.

Fredrik Chalfork
Ordförande

Hörselpedagog/Specialpedagog
Tomelilla och Simrishamn

Ulrika Larsson
Ledamot

Hörselpedagog
Teamet för hörselimplantat, Uppsala

Eva-Lena Danielsson
Ledamot

Hörselpedagog
Göteborgs stad

Benita Vikström
Ledamot

Specialpedagog
Pedagogiska hörselvården Region Norrbotten

Ingela Söderberg
Ledamot

Rådgivare
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Gävle

Madeleine Onsgård
Suppleant

Hörselpedagog
Helsingborgs stad

Johan Lindmark
Suppleant

Central, förvaltningsövergripande, specialpedagog
med inriktning syn och hörsel, Haninge kommun

Lotta Anderson
Kassör (adjungerad)

Docent i specialpedagogik
Tidigare anställd vid Malmö universitet


Valberedningen

Elena Krogh (Sammankallande)
Hörselpedagog, Region Sörmland
elena.krogh@regionsormland.se

Carina Svanbäck
Specialpedagog med inriktning hörsel
Elevhälsan, Hörselverksamhet, Umeå
carina.svanback@umea.se

Marie Klafver
Hörselpedagog/audionom
Hörselteam Borås
marie.klafver@vgregion.se


Representant i SAS

Johanna Kylin
Hörselpedagog Uppsala
johanna.kylin@uppsala.se


Representant i NAS

Eva-Lena Danielsson
Hörselpedagog Göteborg
eva-lena.danielsson@grundskola.goteborg.se


Representant i Wibelfonden

Anna Persson
Med. dr i logopedi, specialpedagog Stockholm
anna.persson.3@ki.se