Styrelsen

Vid senaste årsmötet beslutades om den nya styrelsens sammansättning.
Protokoll från mötet finner du bland våra dokument.

Eva-Lena Danielsson
Ordförande

Hörselpedagog
Göteborgs stad

Ingela Söderberg
Ledamot

Rådgivare
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Gävle

Benita Vikström
Ledamot

Specialpedagog
Pedagogiska hörselvården Region Norrbotten

Lotta Anderson
Kassör

Docent i specialpedagogik
Tidigare anställd vid Malmö universitet

Johanna Kylin
Suppleant

Hörselpedagog
Uppsala kommun

Madeleine Onsgård
Suppleant

Hörselpedagog
Helsingborgs stad


Valberedningen

Fredrik Chalfork (Sammankallande)
Hörselpedagog/specialpedagog, Tomelilla och Simrishamn
fredrik.chalfork@tomelilla.se

Ulrika Larsson
Hörselpedagog
Teamet för hörselimplantat, Uppsala
ulrika.b.larsson@akademiska.se


Representant i SAS

Johanna Kylin
Hörselpedagog Uppsala
johanna.kylin@uppsala.se


Representant i NAS

Eva-Lena Danielsson
Hörselpedagog Göteborg
eva-lena.danielsson@grundskola.goteborg.se


Representant i Wibelfonden

Anna Persson
Med. dr i logopedi, specialpedagog Stockholm
anna.persson.3@ki.se