Medlemskap

Kostnaden för medlemskap (2024) är 300 kr/år, för seniorer 150kr/år. I medlemskapet ingår tidskriften Audionom.

Välkommen som medlem i SPAF. Du blir medlem i föreningen när du betalat in årsavgiften. Som ny medlem kan inbetalningen ske närsomhelst under året. För medlemmar betalas avgiften varje nytt kalenderår dock senast den 31 mars till bankgiro 5672-3844 eller postgiro 370082-0.

Obs! Föreningen fakturerar ej medlemsavgiften per automatik. Vid utebliven inbetalning efter den 31 mars tillkommer en påminnelseavgift på 50kr och efter 30 april stryks man ur medlemsregistret.

Ange namn, adress och e-post vid inbetalning.

Välkommen med din anmälan!