Rikskonferens 2019 – Presentationer

Björn Johansson – Uppgraderingsprojekt Kanso vs CP1000
Motettens skola – En kommunal specialverksamhet för barn med hörselnedsättningar
Kerstin Björklund, Lina Wiklund – CI-rehabilitering för vuxna -pedagogiska insatser före och efter operation
Lena Mejstad, Ellinor Månsson – Hörselnedsättning i kombination med neuropsykiatriska svårigheter
Karin Johnsson, Annika Lilja, Magnus Lennartsson – Samverkan för en hållbar utveckling i ett livsperspektiv
Jenny Ringdahl – Nya Zeeland – en hörselresa
Maria Einer – Att leva med cochleaimplantat
Marita Sallander Persson, Helena Bjurström – Inkluderande arbetsliv
Specialpedagogiska skolmyndigheten – Nyanlända elever i specialskolan
Lena Göransson, Helene Engh – Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Christian Örn – Silviaskolan, en resa
Cajsa Björk, Åsa Olsson – Elevers upplevelser av hörseltekniska hjälpmedel
Catherine Höij – Mindfulness vid tinnitus
Jonas Brännström – Höra, lyssna och förstå