Inlägg av richard

5000 kronor till Earstores insamling

SPAF har gjort en insättning på 5000 kronor till Earstores insamling för hörapparatsbatterier till barn i Georgien. Läs mer om det här: https://earstore.se/till-horapparaten/batterier-till-horapparat/insamling-horapparatsbatterier-till-barn-med-horselnedsattning-i-georgien/

Se hit, ni som i ert arbete träffar ungdomar med hörselnedsättning:

S Ungdomar 13-19 år med hörselnedsättning eller dövhet och deras vårdnadshavare sökes som deltagare till en studie vid Göteborgs Universitet (GU).   – – – – Vill ni vara med i en nordisk forskningsstudie om möjligheter och utmaningar med digital undervisning för ungdomar med nedsatt hörsel eller dövhet? I projektet vänder vi oss till ungdomar (13–19 […]

Föredrag om SPAF på Stockholms universitet

SPAF fick en förfrågan från Liz Adams Lyngbäck (Stockholms universitet) om att komma och berätta om SPAF för blivande speciallärare med specialisering mot dövhet och hörselnedsättning. Vår styrelsemedlem Ingela Söderberg tog på sig att berätta lite om SPAF. Om man vill titta på bildspelet som hon använde så hittar ni det här.