Presentationer

Krister Schönström – Vad är tvåspråkighet och hur kan döva bli tvåspråkiga?
Nadia Saleh, Sofia Hansdotter – Dövenheten som verksamhet
Peter Markström – Fjärrundervisning teckenspråk
Magnus Lennartsson, Charlotte Furtenbach – Skärp dig och lyssna
Carin Roos – Språkutveckling | Pedagogiska konsekvenser av forskning om språkutveckling
Sven Erik Malmström – Psykologiska aspekter på röst och tal