Taggarkiv: Årsmöte

Kallelse årsmöte

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2018.
Torsdag den 26 april klockan 08:30-09:30
Teaterskeppet Skeppsbron, Stockholm

Kallelse

Inbjudan till årsmöte 2017

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2017
Uppsala konsert & kongress (UKK)
Onsdagen den 3 maj klockan 17:10-18:00

Dagordning och verksamhetsberättelse kommer att delas ut på plats. Eventuella motioner insändes senast den 14 april per mail till ordförande helen.bergstadius@spsm.se

Hjärtligt Välkomna
Helén Bergstadius
Ordförande

Inbjudan