Taggarkiv: Policy

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens policy i relation till GDPR

Syftet med att skicka ut mail till föreningens medlemmar är att sprida information kring konferenser, utlysta tjänster inom det hörselpedagogiska området, ny litteratur och forskning samt annat som kan intressera verksamma pedagoger som arbetar med barn och unga med hörselnedsättning eller dövhet. Utskick sänds enbart till dig som är medlem i föreningen och uppgett e-post adress. Om du inte önskar att få dessa utskick ombeds du att skriftligen meddela föreningens styrelse. Det enda som lagras i sändlistan är e-postadresser, vilka raderas om du inte längre önskar vara medlem. Om utskick kommer i retur till föreningen och innehåller information om att du inte längre finns på den e-mailadressen tas också adressen bort. Om du som medlem byter arbetsplats och därmed e-postadress så vänligen meddela styrelsen. Adresserna används inte till något annat än för SPAF´s utskick och vidarebefordras eller säljs inte till någon annan verksamhet eller enskild person.

Svenska Pedagogiska Audiologiska föreningens styrelse