Taggarkiv: Wibelfonden

Rikskonferens 2018

Nu kan du planera in Spafs Rikskonferens 2018 i kalendern! I samverkan med Wibelfonden arrangeras nästa års Rikskonferens i Stockholm 25-26 april. Vi uppdaterar hemsidan med vidare information allt eftersom, håll utkik.

Wibelfonden

Du som är utbildad logoped samt hörsel- och/eller talpedagog kan varje år söka bidrag från Wibelfonden. Syftet med fonden är att stimulera ovan nämnda yrkesgrupper till utvecklingsarbete och studier, för att utveckla röst- och talträningsarbete, med vuxna hörselskadade och döva. Utbildningsinsatser som innehåller audiologi och/eller teckenspråk prioriteras.

Ansök ska lämnas in senast sista april och sista oktober varje år.
Ansökan om bidrag