Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar SOU 2016:46

Lättläst sammanfattning
Regeringen har utsett en person som ska utreda skolan för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. I den här sammanfattningen berättar utredningen vad den har kommit fram till. Utredningen har flera förslag för att göra skolan bättre för eleverna.

Varför finns den här utredningen?
Skolan är svår för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. De eleverna når målen i skolan mer sällan än andra elever. Det är extra svårt för elever med grav språkstörning. Regeringen vill att skolan ska bli bättre för eleverna. Regeringen vill också att fler elever ska kunna välja sin skola. Men regeringen behöver förslag från utredningen om hur den ska göra.

Så här många elever handlar det om
Ungefär 3 000 elever i grundskolan har dövhet eller hörselnedsättning. Ungefär 7 000 elever i grundskolan har grav språkstörning.

Det här har utredningen kommit fram till
Utredningen har kommit fram till flera saker. Det första är att skolorna behöver passa bättre för eleverna. Då kan eleverna välja vilken skola de vill gå i. Skolorna behöver också personal som kan hjälpa eleverna. Men det är svårt för kommunerna när det bara finns några få elever som behöver samma slags hjälp. Därför behöver kommunerna jobba tillsammans mer. Staten behöver också hjälpa kommunerna.

Utredningen har flera förslag
Utredningen föreslår flera saker som kan göra skolan bättre för eleverna. I den här listan står det kort om förslagen. Det står mer i den långa sammanfattningen.

1. I skolan gäller särskilda regler för språk som talas av minoriteter i Sverige. Utredningen vill att samma regler ska gälla teckenspråk i skollagen.

2. Vissa elever behöver lära sig teckenspråk. Skolan behöver därför göra så att det blir möjligt. Om skolan inte har någon lärare ska eleverna kunna lära sig av en lärare på video.

3. Teckenspråket behöver bli viktigare i specialskolan. Utredningen föreslår två sätt. Det första är att alla elever med dövhet eller hörselnedsättning ska lära sig både teckenspråk och svenska. Det andra är att ha färre specialskolor. Då blir det fler elever i varje specialskola. Och när eleverna har fler skolkamrater kan de använda teckenspråk mycket mer.

4. Skolorna behöver veta vad grav språkstörning är. Då blir det lättare att hjälpa rätt elever. Utredningen har skrivit en förklaring, eller definition, av grav språkstörning. Den står i den långa sammanfattningen.

5. Staten, kommunerna och landstingen behöver jobba mer tillsammans. I dag gör de olika saker för eleverna. Och det är olika i olika delar av landet. Utredningen föreslår därför att Sverige ska ha mellan 10 och 15 regionala nav. Ett nav är ett kontor där det finns experter på dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning.

6. Skolorna behöver speciella grupper eller klasser som kallas SAK-miljöer (särskilt anpassade kommunikativa miljöer). Kommunerna kan ha egna SAK-miljöer i sina skolor. Flera kommuner kan också ha SAK-miljöer tillsammans.

7. Skolorna behöver få mer pengar för att göra skolan bättre för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. De pengarna kallas för SKÅ-bidraget. Många andra förslag i utredningen sparar pengar så att skolorna kan få bidraget.

8. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska hjälpa skolorna mer. Skolorna kan prata med SPSM om de har frågor. Men SPSM ska också kunna fråga skolorna om de behöver hjälp.

9. Många av utredningens förslag gör att skolorna kommer att bli bättre för elever med grav språkstörning. Då kan de gå i en skola nära sitt hem. Och då behövs inte Hällsboskolan, så den kommer att stänga.

10. Elever med grav språkstörning behöver en särskild gymnasieskola. Då kan de välja mellan fler program. Utredningen föreslår att den här skolan ska ligga i Örebro. Men elever från hela Sverige får gå där. Skolan ska heta riksgymnasiet för elever med grav språkstörning, RgS.

11. Skolorna behöver anställa fler logopeder. Logopeder kan hjälpa elever med grav språkstörning.

12. Det finns speciella lärarutbildningar som handlar om dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. Utredningen vill att många lärare ska få gå de utbildningarna.

13. En del elever som går i specialskolan kan gå i en vanlig skola. Därför måste skollagen bli tydligare. Specialskolan ska bara vara till för
– barn som behöver lära sig både teckenspråk och svenska
– barn med dövblindhet
– barn med synnedsättning som också har andra funktionsnedsättningar som gör att de behöver gå i specialskolan.

Det här kommer att hända om regeringen genomför förslagen
Utredningens förslag är bra för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. Det blir lättare för dem att gå i en skola som passar dem. Förslagen kommer att kosta pengar. Men staten kommer också att spara pengar i specialskolan. Det gör man genom att ha färre teckenspråkiga specialskolor och genom att stänga Hällsboskolan. Pengarna går till de förslag som kostar pengar. Det står mer i den långa sammanfattningen.

Hela betänkandet

Spaf:s Rikskonferens 2017

Vi kan nu meddela att Spaf:s rikskonferens 2017 i samarbete med Svaf är nu bestämt att bli i Uppsala 3-5 maj. Vartefter vi vet mer så lägger vi in det på hemsidan. Håll er uppdaterande genom regelbundna besök här på spaf.nu

Arbetsgruppen tar gärna emot förslag på innehåll och föreläsare. Mailas till någon av styrelsen.

Läs mer om aktuella konferenser.

Spafs pedagogiska utmärkelse 2016

Under Rikskonferensen, 18-19 april, mottog Gunilla Eriksson- Gårdstedt Spaf:s pedagogiska utmärkelse för 2016.  Motiveringen till årets och tidigare pristagare finner du på vår sida för utmärkelser

 

Ny hemsida!

Spaf.nu har bytt utseende så välkommen till vår nya, fina hemsida! All information som fanns innan finns kvar men vi har jobbat för att göra det enklare för dig att finna det du söker.

Utöver det nya utseendet på hemsidan så finner du också vår nya logotyp. Du har kanske redan sett den vid olika tillfällen men nu genomsyrar den även oss här på webben. Så nu får du surfa runt på sidan och berätta gärna för oss hur vi kan fortsätta att utveckla hemsidan.

Glädjande nyhet

Som medlem kommer vi nu få en egen spalt i varje nummer av tidningen Audionom. Som medlem får du hem tidningen i brevlådan, fyra nummer per år. Trevlig läsning!

Anmälan till SPAF:s Rikskonferens 2016

Nu kan du anmäla dig till SPAF:s Rikskonferens 2016. Anmälan gör du här >

Påminnelse om nominering till Pedagogisk utmärkelse.

Påminnelse om nominering till Pedagogisk utmärkelse.
Maila till någon av styrelsen.

Nu kan fler söka fondmedel från Wibelfonden

Se fond OBS, senat ansökan 30 april