Inlägg av richard

Oscar till The Silent Child – brittisk kortfilm

Den brittiska kortfilmen, The Silent Child, vann i början av mars en Oscar för bästa kortfilm. Filmen, inspirerad av verkliga händelser, handlar om fyraåriga döva Libby. Hon är född och uppvuxen i en medelklassfamilj på den engelska landsbygden. En dag träffar hon socialarbetaren Joanne som på kort tid kan se hur Libby förändras och blomstrar när hon […]

Du som funderar på att doktorera

Du som funderar på att doktorera! Nu kommer två nya forskarskolor i specialpedagogik som i dagarna kommer ut med sina annonser. SÖK! Mer info på följande länkar: En forskarskola mot förskola och tidig intervention (Stockholm, Karlstad, Karolinska, Jönköping, Linköping): https://www.specped.su.se/forskarskola/välkommen-till-forskarskolan-i-specialpedagogik-1.369526 En forskarskola mot skola och ” hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av […]

SAS stipendium

Kriterier för SAS stipendium Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet. 1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation. 2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde. Exempel på sådana bedömningskriterier är: Banbrytande forskning eller metodutveckling. Organisationsutveckling Nätverksinsatser för nationell […]