5000 kronor till Earstores insamling

SPAF har gjort en insättning på 5000 kronor till Earstores insamling för hörapparatsbatterier till barn i Georgien. Läs mer om det här: https://earstore.se/till-horapparaten/batterier-till-horapparat/insamling-horapparatsbatterier-till-barn-med-horselnedsattning-i-georgien/

Se hit, ni som i ert arbete träffar ungdomar med hörselnedsättning:

S

Ungdomar 13-19 år med hörselnedsättning eller dövhet och deras vårdnadshavare sökes som deltagare till en studie vid Göteborgs Universitet (GU).  

– – – –

Vill ni vara med i en nordisk forskningsstudie om möjligheter och utmaningar med digital undervisning för ungdomar med nedsatt hörsel eller dövhet?

I projektet vänder vi oss till ungdomar (13–19 år) med en- eller tvåsidig hörselnedsättning/dövhet. Vi vill också ställa frågor till er som är vårdnadshavare. Studien är frivillig och består av enkäter till er båda som fylls i online (kan även fås i pappersformat). Vill ni veta mer om studien så kan ni gå in på: www.gu.se/psykologi/delta-i-studien-look-listen-learn.

Man anmäler sitt intresse här:  https://lime-psykprise.apps.k8s.gu.se/index.php/358543?lang=sv%C2%A0

Som tack för att man deltar så kan man vara med i en utlottning av superpresentkort (4×1000:-). 

Efter att man anmält sitt intresse så får man automatiskt mer information och länk till enkäten. Intresseanmälan är ej bindande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (dnr. 2022-05858-01). Ansvarig är dr. Marek Meristo, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Kontakt: 
Sara Szepanski (doktorand)
Epost: sara.szepanski@psy.gu.se
Tel: 0762011914

NAS konferens i Örebro 26–29 maj

Den 26–29 maj är det dags för NAS konferens i Örebro, Tema barn.
Mer information kan du läsa på NAS hemsidan https://mkon.nu/nas2024

Föredrag om SPAF på Stockholms universitet

SPAF fick en förfrågan från Liz Adams Lyngbäck (Stockholms universitet) om att komma och berätta om SPAF för blivande speciallärare med specialisering mot dövhet och hörselnedsättning. Vår styrelsemedlem Ingela Söderberg tog på sig att berätta lite om SPAF. Om man vill titta på bildspelet som hon använde så hittar ni det här.

Digital informationsdag om CI, 17 nov

Digital informationsdag om CI på Karolinska institutet, fredag den 17 november klockan 8.00 – 12.00. För mer information läs mer här.

NAS-konferens 26–29 maj, 2024

NAS (Nordiska Audiologiska Sällskapet) konferens kommer att hållas i Örebro den 26-29 maj 2024. Senare kan man läsa mer om konferensen här.

Tips om webbinarium om dövblindhet och CI den 19 oktober

Dövblindhet för personer som arbetar med cochleaimplantat. Ett slutet webbinarium för dig som arbetar i processen att få och använda ett cochleaimplantat.

19 oktober: Dövblindhet för personer som arbetar med cochleaimplantat – Dövblindhet (nkcdb.se)

Utlysning av stipendier från Arnbrinks Stiftelse

Utlysning av stipendier från Arnbrinks Stiftelse. Ansökan senast 30 augusti.
Se https://medarbetare.ki.se/gunnar-arnbrinks-stiftelse för mer information.