Oscar till The Silent Child – brittisk kortfilm

Den brittiska kortfilmen, The Silent Child, vann i början av mars en Oscar för bästa kortfilm. Filmen, inspirerad av verkliga händelser, handlar om fyraåriga döva Libby. Hon är född och uppvuxen i en medelklassfamilj på den engelska landsbygden. En dag träffar hon socialarbetaren Joanne som på kort tid kan se hur Libby förändras och blomstrar när hon börjar lära sig ett nytt språk – teckenspråket!

Se trailer 

Filmen går på Dövfilmfestival i Skåne den 24 mars. Mer information:
https://www.facebook.com/dovffskane/posts/1596243917127304
http://kulturcentralen.nu/evenemang/buff-dovfilmsfestivalen

Du som funderar på att doktorera

Du som funderar på att doktorera! Nu kommer två nya forskarskolor i specialpedagogik som i dagarna kommer ut med sina annonser. SÖK! Mer info på följande länkar:

En forskarskola mot förskola och tidig intervention (Stockholm, Karlstad, Karolinska, Jönköping, Linköping): https://www.specped.su.se/forskarskola/välkommen-till-forskarskolan-i-specialpedagogik-1.369526

En forskarskola mot skola och ” hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av extra anpassning, läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumtillstånd m.fl. få en mer gynnsam utveckling i skolan?”

(Malmö, Kristianstad, Karolinska, Linné) Länk: https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Forskarskola-i-specialpedagogik-far-40-miljoner/

SAS stipendium

Kriterier för SAS stipendium
Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet.

1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation.
2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde.
Exempel på sådana bedömningskriterier är:

  • Banbrytande forskning eller metodutveckling.
  • Organisationsutveckling
  • Nätverksinsatser för nationell och internationell samordning
  • Idogt ”ensam” stretande. – Andra betydelsefulla insatser

3. Insatserna bör ha betydelse för utvecklingen nationellt.
4. Personen får gärna vara i yrkesverksam ålder, men även en person, som har slutat sin aktiva bana, kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
5. Personen behöver ej vara medlem i någon av SAS:s yrkes- eller intresseföreningar.

Deltagande i audiologisk kongress/konferens med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster
Studiebesök för audiologisk förkovran. Mer information – Sveriges Audiologiska Sällskap.

Rikskonferens 2018

Nu kan du planera in Spafs Rikskonferens 2018 i kalendern! I samverkan med Wibelfonden arrangeras nästa års Rikskonferens i Stockholm 25-26 april. Vi uppdaterar hemsidan med vidare information allt eftersom, håll utkik.