Johanna Kylin har tagit över material och kommer att driva HUSK

Johanna Kylin, SPAFs representant i SAS informerar om att hon har tagit över material och kommer att driva HUSK (Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation) efter Erik och Birgitta Borg. Paret Borg forskade ett flertal år inom området och tog bland annat fram ett program för studiecirkelform som skulle utbilda studenterna till aktiva deltagare i sin egen miljö och att själva bli handledare för sin omgivning i frågor kring den egna hörselsituationen. För mer information om HUSK följ länken: horselhusk.se

SPAF skänker 5000 kronor till HRFs insamling till förmån för hörselskadade på flykt från kriget i Ukraina

På årsmötet beslutades att SPAF skänker 5000 kronor till HRFs insamling till förmån för hörselskadade på flykt från kriget i Ukraina

Johan Lindmark – mottagare av SPAF’s pedagogiska utmärkelse 2022

Stort grattis till Johan Lindmark som är årets mottagare av SPAF’s pedagogiska utmärkelse.

Motivering till mottagaren av utmärkelsen lyder:

Johan driver ett hörselnätverk som började i Stockholm, men som nu har utökats till olika delar av Sverige. Detta är ett forum där hörselpedagoger och andra berörda yrkesgrupper inom hörsel, både på kommun och regionnivå har en chans att nätverka och ta del av aktuell forskning genom föreläsningar, gruppdiskussioner och tips från medlemmarna. Ett fantastiskt forum för oss hörselpedagoger att få nätverka med andra yrkesverksamma och kunna utveckla vårt arbete. Johan driver detta nätverk med stort engagemang, hjärta och själ.

20-årsjubileum

Hipp hurra!! Den 2 februari fyller SPAF 20 år och vi blickar, med ett leende, tillbaka på åren som gått.
I vår jubileumstext kan du läsa om hur det gick till när föreningen såg dagens ljus.

 

Audiologisk dag, 18 november

SAS bjuder in till Audiologisk dag den 18 november 2021 i Örebro. Det har beslutats att dagen blir helt digital.

Läs mer om dagen >>

 

NAS-konferens 2022

Vi vill uppmärksamma er på NAS konferens i Odense, Danmark, 1-3 juni 2022.
Läs mer konferensen »

Ny grundlärarprofil för teckenspråkig tvåspråkig undervisning!

Hösten 2021 startar Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet en ny grundlärarutbildning med profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning. För ett par år sedan startade den här profilen för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 4-6, den här gången är inriktningen mot förskoleklass och årskurs 1-3.

Läs mer om utbildningen »

Årets mottagare av SPAF´s pedagogiska utmärkelse

Under årets digitala rikskonferens delades SPAF’s pedagogiska utmärkelse ut till Kerstin Björklund och Asta Daleen. Tack för era insatser!

Motivering Kerstin Björklund
Kerstin har med sitt lugna, trygga sätt mött patienter i hela Skåne under många år. Hon är och har varit en viktig pusselbit i ett ständigt utvecklande arbete med patienten och dess behov i fokus. Hennes breda kompetens och nyfikenhet som grund i det vardagliga arbetet med våra patienter, likväl i det utvecklande arbetet smittar av sig och inspirerar oss kollegor som har förmånen att arbeta med henne. En grupp som ligger henne särskilt varmt om hjärtat är gruppen gravt hörselskadade och Kerstin har sedan start varit engagerad i och varit en del av CI teamet i Lund. Kerstin har varit med och byggt upp bemötande och insatser som idag finns för våra CI patienter i Skåne. Kerstin har genom åren varit engagerad i många olika projekt och utvecklingsarbeten, regionalt och nationellt. Hon är idag mycket engagerad i arbetet med Gravt hörselskaderegistret samt i samarbete med andra hörselpedagoger, med CI inriktning, i olika delar av Sverige. Ord som passar in på Kerstin är, omtänksam, lugn, kompetent, pålitlig och ambitiös.

 

Motivering Asta Daleen
Asta är min tidigare chef och kollega på Pedagogiska hörselvården i Kalmar. Asta var och är fortfarande drivande för personer i alla åldrar som har en hörselnedsättning. Asta arbetade som hörselvårdskonsulent och byggde upp Pedagogiska hörselvården i Kalmar till en gedigen verksamhet, alltid med patienten i fokus. Asta kom att betyda mycket för många av sina patienter, vuxna patienter men också barn och deras föräldrar. Under sin tid verkade hon för att det startade en specialförskola för döva och hörselskadade barn i Kalmar, samt en hörselgrupp för elever med hörselnedsättning en dag i veckan, hörselgruppen drivs fortfarande av Kalmar kommun. Hon ordnade lägerverksamhet för barn med hörselnedsättning, kompetensutveckling inom hörsel för lärare, teckenspråksutbildning för lärare, tillsammans med högskolan i Kalmar startade hon vid två tillfällen högskoleutbildning inom audiologi och hörselvetenskap. Asta hängde alltid med i vad som hände både medicinsk och pedagogiskt för målgruppen vilket medförde en positiv utveckling av verksamheten hela tiden, även om hon inte alltid gillade och höll med om de förändringar som behövde genomföras, så förhöll hon sig till dem och gjorde det bästa av dem. Asta var med och startade SPAF, när de olika yrkesföreningarna slogs ihop i början på 2000-talet.

Audiologisk dag 2020

Torsdagen den 19 november bjuder Svenska Audiologiska Sällskapet in till Audiologisk dag 2020. Temat i år är ”Från taluppfattning till interaktion”, ett mycket aktuellt tema. Dagen avslutas med en personlig berättelse om en hörselresa ”Sitta i ett hörn eller vara på banan?”

Plats: Universitetssjukhuset i Örebro, M-huset, Wilandersalen.
Anmälan: https://www.trippus.net/sas_2020_delt
Senast anmälan: 25 oktober 2020
Kostnad: 1 400 kr (exkl. moms) per person vid anmälan senast 30 september 2020. Därefter 1 800 kr (exkl. moms).

Program med mer information

Rikskonferens 2020

Nu är anmälan öppen till årets rikskonferens i Växjö, 5-6 november. Årets tema är Hälsa och välmående i ett livsperspektiv för personer med hörselnedsättning.

Varmt välkommen!

Anmälan | Program | Inbjudna föreläsare