Anmälan Rikskonferensen, 8-9 maj

Hög tid att anmäla sig till Rikskonferensen i Hässleholm 8-9 maj.
Deadline för early bird är 1 mars och sista dag för att anmäla sig till konferensen är den 1 april.

Nytt stipendie

Nytt för i år att vi kommer att dela ut ett Stipendie om 3 000 kr. Läs mer om kriterierna under Utmärkelser.

Nytt datum – Rikskonferens 2019

Datumet för vårens Rikskonferens i Hässleholm är framflyttat till 8-9 maj. Håll er uppdaterade för anmälan och boende. Vi fyller på med mer information under Konferens och utbildning

Rikskonferens 2019

Vi blickar framåt och kan redan nu planera in nästa års Rikskonferens i kalendern. 24-25 april arrangeras konferensen i Hässleholm. Till Hässleholm kan du flyga direkt eller ta tåget.

Vi fyller på med mer information under Konferens och utbildning

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens policy i relation till GDPR

Syftet med att skicka ut mail till föreningens medlemmar är att sprida information kring konferenser, utlysta tjänster inom det hörselpedagogiska området, ny litteratur och forskning samt annat som kan intressera verksamma pedagoger som arbetar med barn och unga med hörselnedsättning eller dövhet. Utskick sänds enbart till dig som är medlem i föreningen och uppgett e-post adress. Om du inte önskar att få dessa utskick ombeds du att skriftligen meddela föreningens styrelse. Det enda som lagras i sändlistan är e-postadresser, vilka raderas om du inte längre önskar vara medlem. Om utskick kommer i retur till föreningen och innehåller information om att du inte längre finns på den e-mailadressen tas också adressen bort. Om du som medlem byter arbetsplats och därmed e-postadress så vänligen meddela styrelsen. Adresserna används inte till något annat än för SPAF´s utskick och vidarebefordras eller säljs inte till någon annan verksamhet eller enskild person.

Svenska Pedagogiska Audiologiska föreningens styrelse

Audiologisk dag, 22 november

Missa inte Audiologisk dag!
Gör plats i kalendern för Audiologisk dag i Lund den 22 november!

Programmet kommer att innehålla intressanta föredrag för såväl yrkesverksamma inom det audiologiska fältet som för brukarorganisationerna.

Silverörat, Arnbrinks utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet samt Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats delas ut.

Hemsida |