Beslut om mottagare av stipendium

SPAF´s styrelse har beslutat att tilldela Anna Persson stipendium om 5000 kronor som sökts för bidrag till resekostnader för att delta som föreläsare och presentera sin forskning på en konferens i Orlando, Florida i februari 2023. Vi säger grattis till Anna och önskar henne ett stort lycka till! Vi ser fram emot att få läsa något om detta i SPAF´s spalt i tidningen Audionomen senare i vår.

Delta i innovativt forskningprojekt kring autotextning

Funka och Hörselskadades Riksförbund genomför ett innovativt forskningsprojekt kring autotextning.
Vill du delta i en testpanel?

https://userdata.paloma.se/Pictures/25887/Archive/Kanslibrev/TestpanelAKT.pdf

T-SIGN vinner internationellt pris

Den intelligenta slingskylten T-sign vinner pris för bästa hörseltekniska innovation inom tillgänglighet, i den internationella tävlingen Hearing Technology Innovator Awards. Arrangör för tävlingen är Hearing Health and Technology Matters (HTTM) – en organisation i Nordamerika som grundats av erfarna personer inom hörselområdet såsom Dr.
Hasford-Dunn, Judy Huch, David Kirkwood och Dr. Wayne Staab.

Bakom produkten står företaget Transistor. T-sign är ett billigt sätt att få sin hörslinga kontinuerligt kontrollerad. Länge har man fått acceptera osäker funktion på hörslingan då det har varit krångligt för ägaren att kontrollera den. Det är fantastiskt kul att HTTM, liksom vi, ser den stora vinsten med att alla kan se hur väl hörslingan fungerar, säger Andreas Jonsson, VD på Transistor.

Det är ett fint erkännande att T-sign vinner, säger Johan Hammarström, produktägare på Transistor. Vi har sett hur denna produkt är med och förbättrar tillgängligheten eftersom hörseltekniken annars är osynlig och svår att begripa. Vi har sett att T-sign, kort sagt, leder till mer välfungerande hörslingor. Även hörapparatsanvändare har nytta av T-sign. När jag gick på bio med min son, för en tid sedan, hörde jag knappt något av hela föreställningen. Hade T-sign funnits installerad hade jag förstått att det fanns en fungerande hörslinga, säger Johan som har en hörselnedsättning och använder hörapparater.

– – – – –

transistor.se

Anmälan öppen till SAS audiologisk dag den 29 november

Nu är anmälan öppen till SAS audiologisk dag, den 29 november 2022. En digital konferens med temat: Att återskapa hörseln- är det möjligt?

Anmälan och mer information »

Johanna Kylin har tagit över material och kommer att driva HUSK

Johanna Kylin, SPAFs representant i SAS informerar om att hon har tagit över material och kommer att driva HUSK (Hörselskadade Utvecklar Säker Kommunikation) efter Erik och Birgitta Borg. Paret Borg forskade ett flertal år inom området och tog bland annat fram ett program för studiecirkelform som skulle utbilda studenterna till aktiva deltagare i sin egen miljö och att själva bli handledare för sin omgivning i frågor kring den egna hörselsituationen. För mer information om HUSK följ länken: horselhusk.se

SPAF skänker 5000 kronor till HRFs insamling till förmån för hörselskadade på flykt från kriget i Ukraina

På årsmötet beslutades att SPAF skänker 5000 kronor till HRFs insamling till förmån för hörselskadade på flykt från kriget i Ukraina

Johan Lindmark – mottagare av SPAF’s pedagogiska utmärkelse 2022

Stort grattis till Johan Lindmark som är årets mottagare av SPAF’s pedagogiska utmärkelse.

Motivering till mottagaren av utmärkelsen lyder:

Johan driver ett hörselnätverk som började i Stockholm, men som nu har utökats till olika delar av Sverige. Detta är ett forum där hörselpedagoger och andra berörda yrkesgrupper inom hörsel, både på kommun och regionnivå har en chans att nätverka och ta del av aktuell forskning genom föreläsningar, gruppdiskussioner och tips från medlemmarna. Ett fantastiskt forum för oss hörselpedagoger att få nätverka med andra yrkesverksamma och kunna utveckla vårt arbete. Johan driver detta nätverk med stort engagemang, hjärta och själ.

20-årsjubileum

Hipp hurra!! Den 2 februari fyller SPAF 20 år och vi blickar, med ett leende, tillbaka på åren som gått.
I vår jubileumstext kan du läsa om hur det gick till när föreningen såg dagens ljus.

 

Audiologisk dag, 18 november

SAS bjuder in till Audiologisk dag den 18 november 2021 i Örebro. Det har beslutats att dagen blir helt digital.

Läs mer om dagen >>