Kallelse årsmöte

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2018.
Torsdag den 26 april klockan 08:30-09:30
Teaterskeppet Skeppsbron, Stockholm

Kallelse

Du som funderar på att doktorera

Du som funderar på att doktorera! Nu kommer två nya forskarskolor i specialpedagogik som i dagarna kommer ut med sina annonser. SÖK! Mer info på följande länkar:

En forskarskola mot förskola och tidig intervention (Stockholm, Karlstad, Karolinska, Jönköping, Linköping): https://www.specped.su.se/forskarskola/välkommen-till-forskarskolan-i-specialpedagogik-1.369526

En forskarskola mot skola och ” hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av extra anpassning, läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumtillstånd m.fl. få en mer gynnsam utveckling i skolan?”

(Malmö, Kristianstad, Karolinska, Linné) Länk: https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Forskarskola-i-specialpedagogik-far-40-miljoner/

OBSERVERA! Förlängd nomeringstid för Pedagogiska utmärkelsen!

Nomeringstiden för Pedagogiska utmärkelsen är förlängd till 15 mars!
Information om utmärkelsen och hur du nominerar finner du på spaf.nu/utmarkelser

Förlängd early bird-registrering, TeMA Hörsel 2018

Förlängd early bird-registrering för TeMA Hörsel 2018 till 31 januari.
Konferensen äger rum i Örebro den 13-15 mars och ger er som är verksamma inom hörselområdet i Sverige jättegoda möjligheter för att träffas och uppdatera kunskaper.

Hemsida | Anmälan och priser

Wibel- och SPAF-dagarna, 25–26 april

Nu är anmälan öppen till Wibel- och SPAF-dagarna, 25–26 april.
Tema: Kommunikation ur ett livsperspektiv.
Sista anmälningsdag: 23 februari.

Läs mer om dagarna på konferensexperterna.se.

SAS stipendium

Kriterier för SAS stipendium
Behörig att söka är medlem i yrkesförening eller intresseorganisation som är medlem i Svenska Audiologiska Sällskapet.

1. Det skall vara en person och således inte grupp eller organisation.
2. Personen skall ha gjort betydande insatser inom SAS verksamhetsområde.
Exempel på sådana bedömningskriterier är:

  • Banbrytande forskning eller metodutveckling.
  • Organisationsutveckling
  • Nätverksinsatser för nationell och internationell samordning
  • Idogt ”ensam” stretande. – Andra betydelsefulla insatser

3. Insatserna bör ha betydelse för utvecklingen nationellt.
4. Personen får gärna vara i yrkesverksam ålder, men även en person, som har slutat sin aktiva bana, kan komma ifråga om insatsen anses speciell och inte tidigare är uppmärksammad.
5. Personen behöver ej vara medlem i någon av SAS:s yrkes- eller intresseföreningar.

Deltagande i audiologisk kongress/konferens med aktiv medverkan dvs. med föredrag eller poster
Studiebesök för audiologisk förkovran. Mer information – Sveriges Audiologiska Sällskap.

Förlängd anmälningstid – Phonaks tvärvetenskapliga konferens

Anmälningstiden till Phonaks tvärvetenskapliga konferens för hörselprodukter och hörapparater 2017 är förlängd. Boka in dig och ditt team den 12-13 oktober i Stockholm. Sista anmälan 31 augusti!

Anmälan

Rikskonferens 2018

Nu kan du planera in Spafs Rikskonferens 2018 i kalendern! I samverkan med Wibelfonden arrangeras nästa års Rikskonferens i Stockholm 25-26 april. Vi uppdaterar hemsidan med vidare information allt eftersom, håll utkik.

Inbjudan till tvärvetenskaplig symposium – Tysta områden i Sverige

Tillgång till gröna och tysta miljöer är viktigt för hälsan. I dagens allt mer urbana och förtätade samhälle är det en utmaning att tillgodose detta behov. Bullriga städer kan innebära stimulans och kvaliteter, men tillgången till relativt tysta områden som erbjuder kontrast och lugn blir ännu viktigare i framtiden.
Det är därför angeläget att kartlägga och definiera befintliga ”tysta områden” eller ”bullerfria områden”. Detta behövs för urbana såväl som rurala miljöer. På EU-nivå är medlemsstaterna sedan 2002 ålagda att kartlägga ”quiet areas”, och även utforma strategier för att upprätthålla dessa.

Detta symposium vill ge en överblick av läget i Sverige kring hantering av tysta områden. Hur ser erfarenheterna ut så här långt, vad kan kommuner lära av varandra, vilka problem kan dyka upp och vilka strategier kan utarbetas?

Studien ”Tysta områden i Sverige” initierades av Ljudmiljöcentrum under våren 2017 för att kartlägga erfarenheter från tysta områden i olika kommuner och resultaten kommer att presenteras under dagen.Tillsammans med myndigheter och forskare ges tillfälle att diskutera utmaningar, potentialer, riktlinjer och vägar framåt. Exempel på frågor som berörs är: Vad är egentligen ett tyst område? Vilka verktyg finns för att i praktiken bullerfreda ett område? Vilka exempel finns? Hur skiljer sig behov av riktlinjer för urbana och rurala områden?

Tysta områden i Sverige är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.
Tid: 26:e September. 10.00 – 16.00
Plats: LUX aula i LUX, Helgonavägen 3 Lund.
Kostnad: Gratis (lunch och kaffe serveras!).
Registrering obligatorisk, och sker per epost till projektledare@ljudcentrum.lu.se. Skriv 26/9 i ämnesfältet. Begränsad tillgång till platser. Vänligen registrera Dig tidigt för att säkerställa plats.