Nytt stipendie

Nytt för i år att vi kommer att dela ut ett Stipendie om 3 000 kr. Läs mer om kriterierna under Utmärkelser.

Nytt datum – Rikskonferens 2019

Datumet för vårens Rikskonferens i Hässleholm är framflyttat till 8-9 maj. Håll er uppdaterade för anmälan och boende. Vi fyller på med mer information under Konferens och utbildning

Rikskonferens 2019

Vi blickar framåt och kan redan nu planera in nästa års Rikskonferens i kalendern. 24-25 april arrangeras konferensen i Hässleholm. Till Hässleholm kan du flyga direkt eller ta tåget.

Vi fyller på med mer information under Konferens och utbildning

Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningens policy i relation till GDPR

Syftet med att skicka ut mail till föreningens medlemmar är att sprida information kring konferenser, utlysta tjänster inom det hörselpedagogiska området, ny litteratur och forskning samt annat som kan intressera verksamma pedagoger som arbetar med barn och unga med hörselnedsättning eller dövhet. Utskick sänds enbart till dig som är medlem i föreningen och uppgett e-post adress. Om du inte önskar att få dessa utskick ombeds du att skriftligen meddela föreningens styrelse. Det enda som lagras i sändlistan är e-postadresser, vilka raderas om du inte längre önskar vara medlem. Om utskick kommer i retur till föreningen och innehåller information om att du inte längre finns på den e-mailadressen tas också adressen bort. Om du som medlem byter arbetsplats och därmed e-postadress så vänligen meddela styrelsen. Adresserna används inte till något annat än för SPAF´s utskick och vidarebefordras eller säljs inte till någon annan verksamhet eller enskild person.

Svenska Pedagogiska Audiologiska föreningens styrelse

Audiologisk dag, 22 november

Missa inte Audiologisk dag!
Gör plats i kalendern för Audiologisk dag i Lund den 22 november!

Programmet kommer att innehålla intressanta föredrag för såväl yrkesverksamma inom det audiologiska fältet som för brukarorganisationerna.

Silverörat, Arnbrinks utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet samt Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats delas ut.

Hemsida |

 

Oscar till The Silent Child – brittisk kortfilm

Den brittiska kortfilmen, The Silent Child, vann i början av mars en Oscar för bästa kortfilm. Filmen, inspirerad av verkliga händelser, handlar om fyraåriga döva Libby. Hon är född och uppvuxen i en medelklassfamilj på den engelska landsbygden. En dag träffar hon socialarbetaren Joanne som på kort tid kan se hur Libby förändras och blomstrar när hon börjar lära sig ett nytt språk – teckenspråket!

Se trailer 

Filmen går på Dövfilmfestival i Skåne den 24 mars. Mer information:
https://www.facebook.com/dovffskane/posts/1596243917127304
http://kulturcentralen.nu/evenemang/buff-dovfilmsfestivalen

Kallelse årsmöte

Alla medlemmar är välkomna att delta på SPAF:s årsmöte 2018.
Torsdag den 26 april klockan 08:30-09:30
Teaterskeppet Skeppsbron, Stockholm

Kallelse

Du som funderar på att doktorera

Du som funderar på att doktorera! Nu kommer två nya forskarskolor i specialpedagogik som i dagarna kommer ut med sina annonser. SÖK! Mer info på följande länkar:

En forskarskola mot förskola och tidig intervention (Stockholm, Karlstad, Karolinska, Jönköping, Linköping): https://www.specped.su.se/forskarskola/välkommen-till-forskarskolan-i-specialpedagogik-1.369526

En forskarskola mot skola och ” hur fler elever ska lyckas i skolan. Hur ska elever i behov av extra anpassning, läs- och skrivsvårigheter, autismspektrumtillstånd m.fl. få en mer gynnsam utveckling i skolan?”

(Malmö, Kristianstad, Karolinska, Linné) Länk: https://www.mah.se/Nyheter/Nyheter-2017/Forskarskola-i-specialpedagogik-far-40-miljoner/