Rikskonferens 2020 – Presentationer

Fysisk miljö, Elmemodellen, Eva-Lena Brafield
Är det så jobbigt att bara lyssna? Anna Karlsson Lejon
När hörsel och syn försvinner, vem är jag då? Torbjörn Svensson
Barnens bästa i Kronoberg, Erika Lagergren
Friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv vid hörselnedsättning, Sarah Granberg
Kan vi mötas online? Miljana Malmberg