Inlägg av richard

Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar SOU 2016:46

Lättläst sammanfattning Regeringen har utsett en person som ska utreda skolan för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. I den här sammanfattningen berättar utredningen vad den har kommit fram till. Utredningen har flera förslag för att göra skolan bättre för eleverna. Varför finns den här utredningen? Skolan är svår för elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav språkstörning. De eleverna […]

Spaf:s Rikskonferens 2017

Vi kan nu meddela att Spaf:s rikskonferens 2017 i samarbete med Svaf är nu bestämt att bli i Uppsala 3-5 maj. Vartefter vi vet mer så lägger vi in det på hemsidan. Håll er uppdaterande genom regelbundna besök här på spaf.nu Arbetsgruppen tar gärna emot förslag på innehåll och föreläsare. Mailas till någon av styrelsen. […]

Ny hemsida!

Spaf.nu har bytt utseende så välkommen till vår nya, fina hemsida! All information som fanns innan finns kvar men vi har jobbat för att göra det enklare för dig att finna det du söker. Utöver det nya utseendet på hemsidan så finner du också vår nya logotyp. Du har kanske redan sett den vid olika tillfällen men […]